CÔNG TY TNHH SX TM DV INOX KIM THÀNH ĐẠT

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

2019-03-27 15:20:05

1. Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng.

Một số thông tin cá nhân được tập hợp lại khi bạn đăng ký, bao gồm họ tên/ tên riêng, địa chỉ đường phố, thành phố, bang/tỉnh, mã vùng/ mã bưu điện,
quốc gia, số điện thoại (kể cả số điện thoại di động), tên sử dụng liên lạc trên mạng, địa chỉ email, tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân gia đình và
cũng có thể bao gồm nhiều thông tin khác nữa như mối quan tâm, sở thích, v.v ….( “thông tin cá nhân”) Chúng tôi bảo đảm với bạn rằng thông tin cá
nhân của bạn chỉ được thu thập trong trường hợp bạn tự nguyện cung cấp thông tin thông qua việc đăng ký vào trang web của chúng tôi. 

Điều này mang ý nghĩa là bạn biết rõ ràng công ty chúng tôi có dự định khai thác dữ liệu cho mục đích gì và chúng tôi có thăm dò ý kiến chấp thuận
của bạn về quyền sử dụng. 

Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân trên website của chúng tôi có nghĩa là bạn đang chia sẻ thông tin đó với riêng chúng tôi, trừ phi có thông báo cụ
thể khác. Tuy nhiên, một số hoạt động do đặc trưng của chúng, sẽ dẫn đến việc thông tin cá nhân của bạn được tiết lộ cho những người sử dụng khác
của website. Công ty chúng tôi sử dụng thông tin có mục đích. Những mục đích cụ thể như sau:


(i) Trả lời thắc mắc của bạn. Khi bạn có bất cứ thắc mắc nào (Ví dụ, về công ty, về thể lệ chương trình, cách tham gia, hoặc dịch vụ bất kỳ của công ty)
bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo thông tin liên lạc được chúng tôi được cung cấp/ khu vực riêng trên website. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu bạn
cung cấp nhằm mục đích giải đáp những thắc mắc của bạn. Trong một vài trường hợp, nếu cần thiết chúng tôi sẽ chia sẻ quyền sử dụng những chi tiết
dữ liệu cá nhân bạn với các thành viên, tổ chức khác thuộc Công ty Kim Thành Đạt, hoặc với Nhà khai thác dữ liệu như được định nghĩa tại mục 3 dưới
đây.


(ii) Tham gia vào website www.bangheinoxdep.com. Công ty chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân được bạn cung cấp trong mẫu đăng ký tham
gia website www.bangheinoxdep.com nhằm mục đích quản lý điều hành và cải tiến website, tăng cường tiện ích cho người sử dụng và phân phối các
sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

www.bangheinoxdep.com có thể do bên thứ ba đại diện công ty chúng tôi thực hiện khai thác quản lý dữ liệu và họ đã được phép khai thác xử lý các dữ
liệu bạn trao gởi cho chúng tôi (xem mục Nhà khai thác dữ liệu).


(iii) Chúng tôi có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do công ty chúng tôi hay các công ty đối tác
cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới trong tương lai. Nếu bạn đồng
ý, chúng tôi có thể sử dụng chung dữ liệu của bạn hoặc chuyển đi các công ty khác thuộc tập đoàn Công ty và những công ty đối tác, là các công ty có
thể gởi đến bạn thông tin và/hoặc nội dung chào mời tham gia một sản phẩm và/hoặc một dịch vụ bất kỳ của công ty họ, theo nội dung trình bày cụ thể
tại thời điểm chúng tôi thu nhập dữ liệu cá nhân bạn.

2. Thông tin người thu thập

Nhà quản trị dữ liệu có liên quan đến cá nhân những người tham gia vào trang mạng này là:

CÔNG TY TNHH SX TM DV INOX KIM THÀNH ĐẠT
B12C/40 Tổ 5, Ấp 2B, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chúng tôi cam kết bảo mật toàn bộ dữ liệu cá nhân của người tham gia trang web phù hợp theo qui định của Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội
Chủ Nghĩa Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan. Nội dung trang chính sách bản mật thông tin cá nhân (Privacy Page) nêu tóm lược các hình
thức thông tin nào mà công ty chúng tôi thu thập được qua trang web này, cách thức chúng tôi sử dụng và quản lý dữ liệu. Trong nội dung trang này còn
đề cập đến các quyền lợi bạn được hưởng liên quan đến việc bảo mật thông tin dữ liệu và cung cấp cách thức bạn cần thực hiện để liên lạc với chúng
tôi.

Nếu bạn có ý muốn đưa ra những ý kiến có liên quan đến tính bảo mật dữ liệu, hoặc thảo luận hình thức thực hiện liên quan đến quyền lợi hợp pháp
của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Địa chỉ email: inoxkimthanhdat@gmail.com
Điện thoại: 028 6654 8249

3. Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Bạn đồng ý rằng, chúng tôi sẽ dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do công ty chúng tôi hay các công ty
đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới trong tương lai. Ngoài
ra, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin thu thập được cho các công ty khác thuộc tập đoàn công ty Kim Thành Đạt và/hoặc những công ty đối
tác của công ty Kim Thành Đạt. Theo đó, bạn đồng ý rằng các công ty này sẽ gởi đến bạn về những sản phẩm và dịch vụ do công ty họ hay các công ty
đối tác của họ cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới trong tương lai
của họ.

4. Cam kết bảo mật thông tin

(a) Chúng tôi thực hiện một số biện pháp ngăn ngừa hợp lý nhằm giữ an toàn các thông tin cá nhân của bạn, và sẽ yêu cầu Nhà khai thác dữ liệu thực
hiện tương tự. Biện pháp phòng ngừa: Ngoài người quản trị website www.bangheinoxdep.com hoặc cá nhân được ủy quyền khác ra thì bạn là người duy
nhất được truy cập đến thông tin cá nhân của mình. Đăng ký sử dụng của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy nhập trái phép. Chúng
tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai và chúng tôi không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại, email hay hình thức
tương tự.

Khó có thể đảm bảo an toàn 100% cho thông tin khi được truyền lên internet. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn thông tin cá
nhân của bạn trên hệ thống của chúng tôi nhưng www.bangheinoxdep.com có thể không thể đảm bảo hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin, và bạn
phải tự chịu rủi ro.

(b) Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau:
(i) Chúng tôi có thể để lộ thông tin cá nhân của bạn cho các nhóm thứ ba nếu bạn đồng ý. Ví dụ, Chúng tôi có thể dùng dữ liệu đã có về bạn ( như các
mối quan tâm hay sở thích mà bạn đã trình bày) để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể nào
không.

(ii) Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu trong những trường hợp pháp luật quy định, hay yêu cầu từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu
chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay
tài sản của các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay
công chúng.

(iii) Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin cá nhân của bạn tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng
tôi.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

(a) Cho khai thác sử dụng thông tin cá nhân của bạn mà trước đó bạn đã đồng ý

(b) Bạn có thể hiệu chỉnh hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào nhằm bảo mật hay đảm bảo các thông tin cá nhân của bạn cung cấp cho
chúng tôi là chính xác và cập nhật

(c) Ngay khi bạn đăng ký, bạn có tên truy cập và có thể khai thác đầy đủ các sản phẩm/ dịch vụ của website www.bangheinoxdep.com

6. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ và sử dụng tối đa vào 6 năm

SẢN PHẨM NỔI BẬT